Giải Bài 2 trang 37 SGK chương 4 đại số 8

2

a) a + 1 và b + 1;                b) a – 2 và b – 2.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng tính chất: Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.