Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

3

Hướng dẫn giải bài tập trang 151 SGK Sinh học 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

A. Tóm tắt lý thuyết: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sụt lở đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 151 Sinh học lớp 6: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Bài 1: (trang 151 SGK Sinh 6)

Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

Trả lời

  • Chống sạt lở bờ biển.
  • Chắn sóng, gió lớn khi có giông bão.
  • Chống thất thoát chất dinh dưỡng ven bờ.
  • Tạo thêm mảng xanh, góp phần điều hòa không khí.
  • Làm gia tăng đa dạng sinh học ven bờ, là nơi trú ngụ của nhiều loài.
  • Tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân nhờ nguồn lợi thủy sinh.

Bài 2: (trang 151 SGK Sinh 6)

Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước?

Trả lời

Thực vật giữ nguồn nước ngầm, làm hạn chế ngập lụt, hạn hán:

  • Hệ rễ của cây hấp thụ nước và duy trì lượng nước ngầm trong đất; lượng nước này sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối, sông… góp phần tránh được hạn hán.
  • Nhờ có tác dụng giữ nước của rễ, cây xanh che chắn dòng chảy do mưa lớn gây ra góp phần hạn chế lũ lụt trên Trái Đất.

Bài 3: (trang 151 SGK Sinh 6)

Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào?

Trả lời

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán. Rừng có vai trò rất quan trọng nên mỗi người hãy nâng cao ý thức bảo vệ rừng, là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.