Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

1

Hướng dẫn giải bài tập trang 145 SGK Sinh học 6 Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

A. Tóm tắt lý thuyết: Nguồn gốc cây trồng

Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Tùy theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng. Nhờ khả năng cải tạo thực vật của con người, ngày nay đã có rất nhiều thứ cây trồng khác nhau.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 145 Sinh học lớp 6: Nguồn gốc cây trồng

Bài 1: (trang 145 SGK Sinh 6)

Tại sao lại có cây trồng? Nguồn gốc của nó từ đâu?

Trả lời

Từ thời xa xưa. con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả, hạt, củ của cây cối mọc dại trong rừng làm thức ăn. Về sau do nhu cầu sống, người ta phải giữ lại giống của những cây này để gieo trồng cho mùa sau nên mới có cây trồng.

Bài 2: (trang 145 SGK Sinh 6)

Cây trồng khác cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Cho một vài ví dụ cụ thể.

Trả lời

Những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại là: cây trồng có nhiều dạng khác nhau và khác với cây dại (là tổ tiên của chúng). Cây trồng có các tính chất khác hẳn và phẩm chất tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.

Do con người dùng những biện pháp khác nhau như lai giống… Con người chăm sóc cây, tạo những điều kiện thuận lợi (nước, phân…) cho cây trồng phát triển.

Bài 3: (trang 145 SGK Sinh 6)

Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt.

Trả lời

Một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt: táo, lê, cam, bưởi, vải, nhãn, nho, xoài, dưa hấu…