Bài 1.44 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

27

Một bạn đã làm thí nghiệm chuyển động của bọt thí

Một bạn đã làm thí nghiệm chuyển động của bọt thí nghiệm chuyển động của bọt khí trong ống thẳng và ghi được số liệu rồi vẽ đồ thị như hình 1.5.Mỗi đường thẳng trên đồ thị ứng với một góc nghiêng của ống. Hãy phân tích và xác định tính chất của chuyển động của bọt khí.

Giải:

– Từ đồ thị, ta có nhận xét.
+ Có ba đường biểu diễn ứng với ba chuyển động khác nhau của bọt khí trong ống.

+ Ống có độ nghiêng lớn thì đường biểu diễn dốc hơn, chứng tỏ vận tốc của bọt khí lớn hơn.

+ Vận tốc chỉ đồng biến với độ nghiêng chứ không tỉ lệ thuận với độ nghiêng.

+ Từ đây có thể tính vận tốc cụ thể của mỗi chuyển động.