Bài 1.43 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

13


Khi làm thí nghiệm về động lực học,

Khi làm thí nghiệm về động lực học, bạn Vân đã ghi được bảng số liệu và đồ thị dưới đây ( Hình 1.4). Hãy trình bày và giải thích 2 cách xác định gân đúng vận tốc tức thời của vật chuyển động tại thời điểm t = 0,2s.

 

Giải:

– Cách 1 : tính theo bảng số liệu.

+ lấy giá trị lân cận của \(t = 0,2 s.\)

+ Tính gần đúng vận tốc tức thời \(v = \dfrac{{(10,2 – 2,2)}}{{(0,3 – 0,1)}} = 0,40m/s\)

– Cách 2 : Tính theo đồ thị.

+ Trên đường cong, lấy điểm M ứng với \(t = 0,2 s.\)

+ tại điểm M, vẽ tiếp tuyến với đường cong, cắt trục t tại \(t = 0,08 s.\)

+ ta nhận thấy là ứng với \(s = 30 \,cm\) thì \(t  \approx  0,78 s.\)

+ tính gần đúng vận tốc tức thời \(v = \dfrac{{(30 – 0)}}{{(0,78 – 0,08)}} = 0,43m/s.\)

Trong hai cách tính kết quả có sai khác nhau. Trong phạm vi sai số, có thể chấp nhận được.