Bài 1.43 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

7


Khi làm thí nghiệm về động lực học,

Khi làm thí nghiệm về động lực học, bạn Vân đã ghi được bảng số liệu và đồ thị dưới đây ( Hình 1.4). Hãy trình bày và giải thích 2 cách xác định gân đúng vận tốc tức thời của vật chuyển động tại thời điểm t = 0,2s.

 

Giải:

– Cách 1 : tính theo bảng số liệu.

+ lấy giá trị lân cận của \(t = 0,2 s.\)

+ Tính gần đúng vận tốc tức thời \(v = \dfrac{{(10,2 – 2,2)}}{{(0,3 – 0,1)}} = 0,40m/s\)

– Cách 2 : Tính theo đồ thị.

+ Trên đường cong, lấy điểm M ứng với \(t = 0,2 s.\)

+ tại điểm M, vẽ tiếp tuyến với đường cong, cắt trục t tại \(t = 0,08 s.\)

+ ta nhận thấy là ứng với \(s = 30 \,cm\) thì \(t  \approx  0,78 s.\)

+ tính gần đúng vận tốc tức thời \(v = \dfrac{{(30 – 0)}}{{(0,78 – 0,08)}} = 0,43m/s.\)

Trong hai cách tính kết quả có sai khác nhau. Trong phạm vi sai số, có thể chấp nhận được.