Giải Bài 31.4 Trang 39 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


Căn cứ vào bảng tuần hoàn các nguyên tố, hãy

31.4.   Căn cứ vào bảng tuần hoàn các nguyên tố, hãy

a)  cho biết những tính chất hoá học của nguyên tố photpho (P).

b) so sánh tính chất hoá học của nguyên tố photpho với các nguyên tố trước và sau nó trong cùng chu kì, trên và dưới nó trong cùng nhóm nguyên tố.

Trả lời                    

a) Photpho (đỏ) là phi kim hoạt động hoá học tương đối yếu, đốt P với oxi mới tạo ra P205.

b) – P là nguyên tố có tính phi kim mạnh hơn Si nhưng yếu hơn S.

– P là nguyên tố có tính phi kim yếu hơn nitơ nhưng mạnh hơn As.

    

>>,