Giải Bài 28.8 Trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Hàm lượng khí C02 trong khí quyển của hành tinh chúng ta gần như là không đổi là vì

Hàm lượng khí C02 trong khí quyển của hành tinh chúng ta gần như là không đổi là vì

A. C02 không có khả năng tác dụng với các chất khí khác trong không khí.

B. Trong quá trình quang hợp, cây xanh hấp thụ khí CO2, mặt khác một lượng C02 được sinh ra do đốt cháy nhiên liệu, sự hô hấp của ngưòi và động vật…

C. CO2 hoà tan trong nước mưa.

D. CO2 bị phân hủy bởi nhiệt.

Trả lời                 

Đáp án B. 

>>,