Giải Bài 28.10 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Khí CO và CO2 bị coi là chất làm ô nhiễm môi trường vì

Khí CO và CO2 bị coi là chất làm ô nhiễm môi trường vì

A. Nồng độ (%V) CO cho phép trong không khí là 10-20 phần triệu, nếu đến 50 phần triệu sẽ có hại cho não.

B. C02 tuy không độc nhưng gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên.

C. C02 cần cho cây xanh quang hợp nên không gây ô nhiễm.

D. Cả hai nguyên nhân A và B.

Trả lời                     

Đáp án D.

>>,