Giải Bài 2.2 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

3


Canxi oxit tiếp xúc lâu ngày với không khí sẽ bị giảm chất lượng. Hãy giải thích hiện tượng này và minh hoạ bằng phương trình hoá học.

Canxi oxit tiếp xúc lâu ngày với không khí sẽ bị giảm chất lượng. Hãy giải thích hiện tượng này và minh hoạ bằng phương trình hoá học.

Trả lời          

CaO là oxit bazơ tác dụng với oxit axit CO2 trong không khí, tạo ra CaC03 (đá vôi).

Phương trình hóa học 

\(CaO + C{O_2} \to CaC{O_3}\)     

>>,