Giải Bài 6.41 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

5

Giải bài 6.41 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Cho 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm và đi qua bình đựng nước brom (dư) thấy khối lượng bình tăng 2,70 g. Trong 2,24 lít X có

Cho 2,24 lít hỗn hợp X ( đktc) gồm \({C_2}{H_4}\) và \({C_2}{H_2}\) đi qua bình đựng nước brom (dư) thấy khối lượng bình tăng 2,70 g. Trong 2,24 lít X có

A. 0,56 lít \({C_2}{H_4}\)

B. \({C_2}{H_4}\) chiếm 50% thể tích

C. \({C_2}{H_4}\) chiếm 50 % khối lượng.

D. \({C_2}{H_4}\) chiếm 45 % thể tích .

Giải :

Chọn đáp án B