Giải Bài 5.33 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

0

Giải bài 5.33 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Đốt cháy 0,65 g một ankan, có nhiệt đốt cháy là 48 kJ/g, sinh ra một lượng nhiệt đủ để đun sôi 100 gam nước từ.

Đốt cháy 0,65 g một ankan, có nhiệt đốt cháy là 48 kJ/g, sinh ra một lượng nhiệt đủ để đun sôi 100 gam nước từ \({t^o}C\,lên\,{100^o}C\) .Nhiệt độ của nước trước khi đun có giá trị sau đây ?

\(A.\,{30^o}C\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.\,{70^o}C\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\)

\(C{.25^o}C\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;D.\,{40^o}C\)

Biết rằng để nâng nhiệt độ của 1 g nước lên \({1^o}C\) cần 4,16 J.

Giải :

Chọn đáp án C