Giải Bài 5.31 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

0

Giải bài 5.31 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan và xicloankan đi vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng nào ?

Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan và xicloankan đi vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng nào ?

A. Màu của dung dịch bị nhạt dần, không có khí thoát ra.

B. Màu của dung dịch không đổi.

C. Màu dung dịch nhạt dần và có khí thoát ra.

D. Màu dung dịch mất hẳn và không còn khí thoát ra.

Giải :

Chọn đáp án C.