Giải Bài 5.28 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

1

Giải bài 5.28 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Khi đốt cháy metan hoặc etan để đun sôi cùng một lượng nước từ cùng một nhiệt độ trong cùng áp suất…

Khi đốt cháy metan hoặc etan để đun sôi cùng một lượng nước từ cùng một nhiệt độ trong cùng áp suất thì trường hợp nào cần khối lượng lớn hơn ? Biết khi đốt cháy 1 g metan và etan giải phóng một lượng nhiệt tương ứng là 55,6 và 50 kJ/g.

Giải :

Nhiệt độ cháy m gam metan \({Q_1} = 55,6m(KJ)\)

Nhiệt độ cháy m gam etan \({Q_2} = 50m(KJ)\)

Vì khi đun cùng một lượng nước trong cùng điều kiện thì cần có một lượng nhiệt như nhau nên suy ra cần lượng etan nhiều hơn.