Giải Bài 5.23 trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

0

Giải bài 5.23 trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Oxi hóa hoàn toàn 0,224 lít (đktc) xicloankan thu được 1,760 g khí . Tìm công thức cấu tạo X, biết X làm mất màu dung dịch brom.

Oxi hóa hoàn toàn 0,224 lít (đktc) xicloankan thu được 1,760 g khí \(C{O_2}\). Tìm công thức cấu tạo X, biết X làm mất màu dung dịch brom.

Giải :

\(\eqalign{  & {C_n}{H_{2n}} + {{3n} \over 2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O  \cr  & 1\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,n\,mol  \cr  & 0,01\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,04\,mol \cr} \)

 

Ta có n = 4. X có công thức phân tử \({C_4}{H_8}\). Vì X là xicloankan làm mất màu đung ịch brom, chứng tỏ X có vòng 3 cạnh

Vậy X là metylxiclopropan

      \(\Delta  – C{H_3}\)