Giải Bài 4.12 trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

2

Giải bài 4.12 trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Viết công thức cấu tạo của các chất sau : glixerol,brombenzen, metyl clorua, etyl clorua, vinyl clorua.

Viết công thức cấu tạo của các chất sau : glixerol,brombenzen, metyl clorua, etyl clorua, vinyl clorua. Tên gọi nào thuộc loại tên gốc- chức, tên thay thế, tên thông thường ?

Giải :

\(Gl{\rm{ix}}erol:\,HOC{H_2}(OH)C{H_2}OH;\) \(brombenzen\,:\,{C_6}{H_5}Br;\) metyl clorua: \(C{H_3}Cl;\) etyl clorua: \({C_2}{H_5}Cl;\) vinyl clorua: \(C{H_2} = CHCl\) Tên gốc- chức : metyl clorua, etyl clorua, vinyl clorua.

Tên thay thế : brombenzen.

Tên thông thường : glixerol.