Giải Bài 7: Tiết 4: Cộng hòa liên bang Đức Địa lí 11

5

Bài 1 – Trang 60 – SGK Địa lí 11

Vì sao có thể nói rằng CHLB Đức là một cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới ?

Trả lời:

Năm 2004 :

– GDP của Đức đứng thứ ba của thế giới, chỉ sau Hoa Kì và Nhật Bản.

– Giá trị xuất, nhập khẩu đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Hoa Kì.

– Trong cơ cấu GDP : nông nghiệp : 1%, công nghiệp và xây dựng 29%, dịch vụ 70%.


Bài 2 – Trang 60 – SGK Địa lí 11

Hãy chứng minh rằng CHLB Đức là một nước có nền công nghiệp – nông nghiệp phát triển cao.

Trả lời:

CHLB Đức là một nước có nền công nghiệp – nông nghiệp phát triển cao vì :

– Trong công nghiệp :

+ Nhiều ngành công nghiệp của CHLB Đức chiếm vị trí cao trên thế giới như : chế tạo máy, điện tử – viễn thông, hóa  chất, sản xuất thép.

+ Trong công nghiệp luôn có sự đổi mới và áp dụng công nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm cao.

– Trong nông nghiệp :

+ Mặc dù điều kiện tự nhiên không thuận lợi, song nông nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu trong nước.

+ Chăn nuôi chiếm 2/3 giá trị sản phẩm nông nghiệp.