Giải Bài 6: Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì Địa lí 11

8

Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các loại nông sản chính

Trả lời:

Nông sản chính

Khu vực

Cây lương thực Cây công nghiệp và cây ăn quả Gia súc
Phía Đông Lúa mì Cây ăn quả, rau xanh
Các bang phí Bắc Lúa mì, ngô Củ cải đường Bò, lợn
Các bang giữa Ngô Đỗ tương, bông, thuốc lá Bò, lợn
Các bang phía Nam Lúa gạo Cây ăn quả nhiệt đới Bò, lợn
Phía Tây   Lâm nghiệp  

Lập bảng theo mẫu và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì.

Trả lời:

Vùng

Các

ngành CN chính

Vùng Đông Bắc Vùng phía Nam Vùng phía Tây
Các ngành công nghiệp truyền thống Hóa chất, thực phẩm, luyện kim đen, luyện kim màu, đóng tài biển, dệt, cơ khí Đóng tàu, thực phẩm, dệt Đóng tàu, sản xuất, luyện kim màu
Các ngành công nghiệp hiện đại Điện tử viễn thông, sản xuất ô tô Chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, hóa dầu, điện tử, viễn thông, sản xuất ô tô Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, sản xuất ô tô