Giải Bài 5: Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi Địa lí 11

4

Dựa vào hình 5.1 và hiểu biết của bản thân, cho biết đặc điểm khí hậu, cảnh quan của châu Phi

Trả lời:

– Phần lớn lãnh thổ có khí hậu khô nóng với cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc, xa van, rừng cận nhiệt đới khô, rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm


Dựa vào bảng 5.1 so sánh và nhận xét về các chỉ số dân số của châu Phi so với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới.

Trả lời:

Tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi đều cao hơn rất nhiều so với nhóm các nước phát triển và thế giới, cao hơn nhóm các nước đang phát triển; nhưng tuổi thọ trung bình thấp hơn nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới.


Dựa vào bảng 5.2 nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi so với thế giới.

Trả lời:

Một số nước có tốc độ tăng GDP cao hơn tốc độ tăng của thế giới: An-giê-ri, Ga-na, Công-gô.

Riêng Nam Phi có tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng của thế giới.

=> Nhìn chung trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 2004, một số nước châu Phi có tốc độ tăng GDP tương đối cao.


Bài 1 trang 23 sgk địa lý 11

Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khan trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên ?

Trả lời:

–  Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên

–  Áp dụng các biện pháp thủy lợi nhằm hạn chế sự khô hạn.


Bài 2 trang 23 sgk địa lý 11

Dựa vào bảng dưới đây, nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác.

Trả lời:

–  Tỉ lệ dân số châu Phi liên tục tăng

–  Tỉ lệ dân số châu Âu giảm liên tục

–  Tỉ lệ dân số châu Đại Dương không biến đổi

Tỉ lệ dân số châu Á, châu Mĩ có biến động nhưng không nhiều


Bài 3 trang 23 sgk địa lý 11

Hãy phân tích tác động của những vấn đề dân sư và xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu lục này.

Trả lời:

–   Dân đông đã kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

–   Sản xuất lương thực theo đầu người giảm dần đến nạn đói trầm trọng.

–   Các mặt y tế, giáo dục kém phát triển trình độ dân trí thấp, bệnh tật đe dọa cuộc sống hàng trăm triệu người,…

–   Xung đột sắc tộc cướp đi sinh mạng hàng triệu người.