Giải Bài 9: Cắt may áo tay liền Công nghệ 9

6

Câu 1 trang 53 SGK Công Nghệ 9 – Cắt May

Hãy tính vải để may áo tay liền với số đo (cm) Da :65 ;Rv :38 ;Dt :14 .

Khổ vải 0,9m….

Khổ vải 1,15m….

Hướng dẫn trả lời

–    Khổ vải 0,9m: (Dài áo + gấu + đường may) X 2 = (65 + 2 + 0,5) X 2 = 135 (cm)

–    Khổ vải 1,15m: Dài tay + ({1 over 2})Rv = 14 + 19 = 27 (cm

                             (Dài áo + gấu + đường may) x 2 = (65 + 2 + 0,5) x 2 = 135 (cm)


Câu 2 trang 53 SGK Công Nghệ 9 – Cắt May

Hãy vẽ và cắt trên giấy thân trước và thân sao áo tay liền theo số đo mẫu ?

Hướng dẫn trả lời


Câu 3 trang 53 SGK Công Nghệ 9 – Cắt May

Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa thân trước và thân sau của áo tay liền chui đầu ? 

Hướng dẫn trả lời

Giống

Đều có:

Dài áo AX = số đo

Hạ nách AC = ({1 over 4}) Vn + 3 (cm)

Hạ eo AL = số đo

Từ các điểm A, C, L, X kẻ các đường ngang vuông góc với AX.

Rộng cổ AA1 = ({1 over 5})Vc

Hạ xuôi vai BB1 = ({1 over 10}) Rv 10

Nối sườn vai A2B1 và kéo dài thêm đoạn B2H = số đo dài tay.

Vẽ cửa tay: Kẻ đường vuông góc với A2H tại H cắt CC1 kéo dài tại H1. Giảm cửa tay HH2 = 1cm. Nối B1H2A1B1H2 là đường sườn tay: H2Hlà cửa tay.

Ngang ngưc: CC1 =({1 over 4}) Vn + 3 (cm)

                    C1C2= ({1 over 10}) Vn-1 (cm)

Ngang eo LL1 = CC1 = 1cm

Ngang mông XX1 = CC1 + 1 (cm)

Khác:

Thân

Chi

Thân trước

Thân sau

Cổ áo

Sâu cổ: AA2 = ({1 over 5}) Vc + 1

Sâu cổ: AA2 = ({1 over 10}) Vc + 1 10

Sa vạt

Có sa vạt

Không có sa vạt