Giải Bài 15: Thực hành làm xi-rô quả Công nghệ 9

65

Thực hành bài 15 trang 68 SGK Công Nghệ 9 – Trồng cây ăn quả

I. DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU

Một số loại quả( táo, quất, mơ…) đã rửa sạch.

Đường trắng.

Lọ thủy tinh sạch.

Một số loại quả( táo, quất, chanh, mơ, nho, …) làm xiro.

II. QUY TRÌNH THỰC HÀNH

Bước 1: Lựa chọn quả đều, không dập nát, rồi rửa sạch, để ráo nước.

Bước 2:

-Xếp quả vào lọ, cứ 1 lớp quả, 1 lớp đường

-Tỷ lệ: 1kg quả cần 1.5kg đường

-Đậy nắp kín để nơi quy định 

Bước 3:

-Sau 20 ngày chiết lấy dịch quả

-Cho thêm đường, để 1-> 2 tuần chiết lấy dịch quả lần 2

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Thực hiện quy trình thực hành

Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.