Giải Bài 11: Kỹ thuật trồng cây chôm chôm Công nghệ 9

8

Câu 1 trang 57 SGK Công Nghệ 9 – Trồng cây ăn quả

Hãy nêu giá trị dinh dưỡng và cách sử dụng quả chôm chôm ? 

Hướng dẫn trả lời

Chôm chôm là cây ăn quả nhiệt đới. Quả chôm chôm chứa nhiếu đường, chất khoáng và các loại vitamin, nhất là vitamin C.

Quá chôm chòm dùng đế ăn tươi, chế biến thành xirô hoặc đóng hộp.


Câu 2 trang 57 SGK Công Nghệ 9 – Trồng cây ăn quả

Hãy nêu các yêu cầu ngoại cảnh của cây chôm chôm và các giống chôm chôm trồng ở địa phương ? 

Hướng dẫn trả lời

Yêu cầu ngoại cảnh:

+ Nhiệt độ: 20 -300C

+ Độ ẩm: Thấp

+ Lượng mưa: 2000mm/năm

+ Ánh sáng: Vừa đủ

+ Đất : Phù sa

– Chôm chôm dính: cùi dính hạt, hương vị không ổn định.

– Chôm chôm nhãn: Quả nhỏ chỉ độ 15-20 g 


Câu 3 trang 57 SGK Công Nghệ 9 – Trồng cây ăn quả

Hãy nêu các yêu cầu kỹ thuật về việc gieo trồng ,chăm sóc cây , thu hoạch quả chôm chôm .ở địa phương em đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật đó như thế nào ? 

Hướng dẫn trả lời

Trồng cây:

– Thời vụ: Tháng 4-5

– Khoảng cách: 7m x 9m

– Đào hố bón lót

Trồng cây: chăm sóc

– Làm cỏ, vun xới

– Bón thúc

– Tưới nước

– Tạo hình sửa cành

– Phòng trừ sâu bệnh

Thu hoạch-Bảo quản:

– Thu hoạch: Nhiều lần, đúng độ chín, tránh dập nát.

– Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát …

Ở địa phương em đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật ; tiến hành gieo trông đúng thời vụ , chăm sóc tuần tự theo quy trình .