Giải Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC Công nghệ 12

5

Câu 1 trang 24 SGK Công nghệ 12

Trình bày cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của điot bán dẫn.

Trả lời:

Cấu tạo:

Linh kiện bán dẫn có 1 lớp tiếp giáp P-N, có hai cực A, K.

Kí hiệu: 

Phân loại :

+ Theo chế tạo :

– Điôt tiếp điểm.

– Điôt tiếp mặt.

+ Theo chức năng :

– Điôt ổn áp :

– Điôt chỉnh lưu :

Công dụng:

+ Điôt tiếp điểm : Chỗ tiếp giáp rất nhỏ, chỉ cho dòng điện nhỏ đi qua, dùng để tách sóng và trộn tần.

Điôt tiếp mặt : Chỗ tiếp giáp có diện tích lớn, cho dòng điện lớn đi qua, dùng chỉnh lưu.


Câu 2 trang 24 SGK Công nghệ 12

Trình bày cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của tranzito.

Trả lời:

– Cấu tạo :

  Linh kiện bán dẫn có 2 lớp tiếp giáp P – N và có 3 cực ( E,B,C)

_ Kí hiệu:

Phân loại :

+ PNP

+NPN

– Sơ đồ cấu tạo và kí hiệu trong mạch điện : hình 4.3 SGK

 Công dụng :

   Dùng để khuếch đại, tách sóng và xung . . .


Câu 3 trang 24 SGK Công nghệ 12

Tirixto thường được dùng để làm gì?

Trả lời:

Tirixto thường được dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển, bằn cách điều khiển cho UGK xuất hiện sớm hay muộn, qua đó thay đổi giá trị của điện áp ra.


Câu 4 trang 24 SGK Công nghệ 12

Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc giữa triac và tirixto.

Trả lời:

+ Giống nhau: Triac và tirixto điều là các thiết bị điều khiển dòng điện xoay chiều.

+ Khác nhau:  tirixto dùng chỉnh lưu dòng điện theo 1 chiều nhất định còn Triac dùng điều khiển dòng điện theo cả hai c