Giải Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha Công nghệ 12

32

Câu 1 trang 107 SGK Công nghệ 12

Nêu nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha.

Trả lời:

+ Khi cho dòng điện ba pha vào ba dây quấn stato thì trong stato có từ trường quay.

+ Trong dây quấn rôto  xuất hiện dòng điện cảm ứng.

+ Lực điện từ tác dụng lên dòng điện trong dây quấn rôto  tạo mômen quay kéo rôto quay theo chiều quay của từ trường  với tốc độ n 1.

+ n1 = 60f/p( vg/ ph) tốc độ quay của từ trường

+ Tốc độ trượt:

       n2 = n1– n

+ Tỉ số s = n2/ n1 gọi là hệ số trượt tốc độ.


Câu 2 trang 107 SGK Công nghệ 12

Trình bày các cách đấu dây cuốn stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

Trả lời:

   Có hai kiểu :

+ Kiểu rôto lồng sóc

+Kiểu roto dây quấn


Câu 3 trang 107 SGK Công nghệ 12

Trên nhãn gắn ở vỏ của động cơ DK- 42 – 4.2,8 kW có ghi :

A/Y- 220/380 V-10,5/6,1 A ; 1420 vòng/phút; (eta %  = 0,84,cosvarphi  = 0,83) ; 50 Hz.

– Hãy giải thích các số liệu trên của động cơ.

– Nếu nguồn ba pha có Ud = 220 V thì phải đấu dây của động cơ theo kiểu nào ? 

Trả lời:

a) A/Y- 220/380 V-10,5/6,1 A:

+ Nếu Ud của lưới là 220V thì đấu Δ và dòng điện vào động cơ 10,5A

+ Nếu Ud của lưới là 380V thì đấu Y và dòng điện vào động cơ 6,1A

1420 vòng/phút: tốc độ quay của roto n

(eta %  = 0,84,cosvarphi  = 0,83): hiệu suất và hệ só công suất

50 Hz: tần số của điện lưới

b) Nếu nguồn ba pha có Ud = 220 V thì động cơ của dây đấu theo hình tam giác.