Giải Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần Công nghệ 12

5

Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần trang 82 SGK Công nghệ 12

+ Giới thiệu mục tiêu tiết học :

    – Nhận biết các linh kiện trên mạch lắp ráp.

    – Mô tả được nguyên lý làm việc của mạch âm tần

+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

Bước 1: Tìm hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện theo bản vẽ.

+ Vẽ sơ đồ nguyên lí vào bản báo cáo thực hành.

+ Giải thích nguyên lí của sơ đồ mạch điện.

Bước 2: Nhận biết linh kiện trên mạch lắp ráp theo bản vẽ.

+ Căn cứ vào bản vẽ nguyên lí và bản mạch, chỉ ra được những linh kiện tương ứng giữa chúng.

+ Ghi tên các linh kiện và số liệu kĩ thuật của chúng vào báo cáo thực hành.

Bước 3:Cấp nguồn và kiểm tra sự làm việc của mạch điện.

+ Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.