Giải Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển Công nghệ 12

5

Câu 1 trang 57 SGK Công nghệ 12

Mạch điện tử như thế nào gọi là mạch điện tử điều khiển?

Trả lời:

Mạch điện tử: 

+ Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được coi là mạch điện tử điều khiển.

+ Sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển.


Câu 2 trang 57 SGK Công nghệ 12

Điều khiển tự động các máy móc có ưu điểm gì so với điều khiển bằng tay?

Trả lời:

– Độ chính xác cao, tốc độ nhanh

– nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

– giá thành sản phẩm được hạ xuống