Giải Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kỹ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống Công nghệ 12

5

Câu 1 trang 7 SGK Công nghệ 12

Nêu vai trò của kĩ thuật điện tử đối với sản xuất và đời sống.

Trả lời:

Đối với sản xuất :  

Điều khiển và tự động hoá các quá trình sản xuất, nhiều công nghệ mới đã xuất hiện làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm :

+ Chế tạo máy.

+ Trong ngành luyện kim.

+ Trong nhà máy sản xuất xi măng.

+ Trong công nghiệp hoá học.

+ Trong thăm dò khai thác.

+ Trong nông nghiệp.

+ Trong ngư nghiệp.

+ Trong ngành giao thông vận tải.

+ Trong bưu chính viễn thông.

+ Ngành phát thanh truyền hình.  

2. Đối với đời sống

  Nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người :

+ Trong ngành khí tượng thuỷ văn.

+ Trong lĩnh vực y tế.

+ Trong các ngành thương mại, ngân hàng, tài chính, văn hoá, nghệ thuật . . .

+ Các thiết bị điện tử thông dụng.


Câu 2 trang 7 SGK Công nghệ 12

Hãy nêu những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia đình em.

Trả lời:

Những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia đình em:

– sử dụng radiô, casset, ti vi, tủ lạnh

– sử dụng internet