Giải Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện Công nghệ 11

12

Câu 1 trang 155 SGK Công nghệ 11

Yêu cầu quan trọng nhất của động cơ đốt trong kéo máy phát điện là gì?

Trả lời:

Yêu cầu quan trọng nhất  là động cơ xăng và động cơ điêzen có công suất phù hợp với công suất của máy phát. Có tốc độ quay phù hợp với tốc độ quay của máy phát. Có bộ điều tốc để giữ ổn định tốc độ quay của động cơ


Câu 2 trang 155 SGK Công nghệ 11

Nêu cấu tạo chung của cụm động cơ – máy phát.

Trả lời:

Cấu tạo:

+ Động cơ đốt trong

+ Khớp nối

+ Máy phát điện

+ Giá đỡ


Câu 3 trang 155 SGK Công nghệ 11

Đặc điểm của hệ thống truyền lực trong máy phát điện kéo bằng động cơ đốt trong.

Trả lời:

– Hệ thống truyền lực của máy phát điện kéo bằng động cơ đốt trong rất đơn giản, để truyền được mômen chỉ cần nối hai đầu trục của máy phát 3 và động cơ 1 thông qua một khớp nối mềm 2 (trong điều kiện tốc độ quay của động cơ bằng tốc độ quay của máy phát).

– Trong hệ thống truyền lực của máy phát điện thường không bố trí li hợp.

– Động cơ cũng như hệ thống truyền lực không có nhu cầu thay đổi chiều quay trong quá trình làm việc.

– Động cơ thay thế phải có công suất tương thích với công suất của máy phát điện.

– Động cơ có tốc độ quay bằng tốc độ quay của máy phát. Nếu như tốc độ quay của chúng khác nhau thì phải bố trí hộp tốc độ (tăng hoặc giảm tốc), để tương thích với tốc độ quay của máy phát.

– Động cơ được chọn nhất thiết phải có bộ điều tốc.


Câu 4 trang 155 SGK Công nghệ 11

Trong tình huống bắt buộc phải thay động cơ kéo máy phát, những yêu cầu đối với động cơ thay thế là gì?

Trả lời:

Trong tình huống bắt buộc phải thay động cơ mới, để máy phát điện vẫn làm việc bình thường cần phải đảm bảo yêu cầu sau: Động cơ thay thế phải có công suất phù hợp với công suất của máy phát điện. Động cơ có tốc độ quay bằng tốc độ quay của máy phát. nếu tốc độ quay của chúng khác nhau thì phải bố trí hộp tốc độ, để phù hợp với tốc độ quay của máy phát. Động cơ được chọn nhất thiết phải có bộ điều tốc.