Giải Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp Công nghệ 11

15

Câu 1 trang 152 SGK Công nghệ 11

Nêu đặc điểm của động cơ dùng cho máy nông nghiệp.

Trả lời:

Động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp thường là động cơ điêzen, có những đặc điểm sau :

– Công suất không lớn.

– Có tốc độ quay trung bình.

– Làm mát bằng nước.

– Khởi động bằng tay hoặc động cơ phụ (động cơ xăng).

– Hệ số dự trữ công suất lớn.


Câu 2 trang 152 SGK Công nghệ 11

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi.

Trả lời:

Máy kéo thường chuyên động với tốc độ thấp, trên đất lầy, dễ xảy ra quá tải, nên hệ thống truyền lực có nhừng đặc điểm riêng:

 Tỉ số truyền momen từ động cơ đến bánh xe chủ động lớn.

– Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối cùng.

– Trong trường hợp bánh trước và bánh sau đều là bánh xe chủ động, phân phối momen ra bánh sau có thể trực tiếp từ hộp sô chính hoặc qua hộp số phân phối.

 Có trục trích công suất.


Câu 3 trang 152 SGK Công nghệ 11

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo xích.

Trả lời:

Đặc điểm 

– Mô men quay trên bánh sau rất lớn.

– HTTL máy kéo bánh xích còn có nhiệm vụ lái nhờ cơ cấu quay vòng đặt sau truyền lực chính hoặc cơ cấu quay vòng đặt trong hộp số.