Giải Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy Công nghệ 11

14

Câu 1 trang 146 SGK Công nghệ 11

Nêu đặc điểm và cách bố trí động cơ trên xe máy.

Trả lời:

*Đặc điểm:

– Là động cơ xăng 2 và 4 kì cao tốc.

– Có công suất nhỏ.

– Li hợp, hộp số bố trí trong một vỏ chung.

– Thường làm mát bằng không khí.

– Số lượng xi lanh ít.

*Bố trí động cơ trên xe máy:

– Đặt ở giữa xe.

– Đặt lệch về đuôi xe.


Câu 2 trang 146 SGK Công nghệ 11

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Trả lời:

Đặc điểm:

– Động cơ, li hợp, hộp số thường bố trí trong một vỏ chung.

– Li hợp trên xe máy thường là li hợp ma sát được điổu khiển bằng tay hoặc tự động dựa vào lực li tâm theo tốc độ quay của động cơ.

– Hộp số thường có ba, bốn cấp tốc độ và không có số lùi

– Khi động cơ đặt ở giữa xe thì truyền lực đến bánh xe sau thường bằng xích 

– Khi động cơ bố trí lệch về phía đuôi xe thì momen quay từ hộp số được truyền cho bánh xe bằng trục các đăng