Giải Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô Công nghệ 11

11

Câu 1 trang 143 SGK Công nghệ 11

Nêu những đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trên ô tô.

Trả lời:

– Tốc độ quay cao.

– Kích thước nhỏ gọn.

– Thường được làm mát bằng nước


Câu 2 trang 143 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ và phân loại hệ thống truyền lực trên ô tô.

Trả lời:

*Nhiệm vụ:

Là hệ thống quan trọng trên ôtô, truyền lực, môment quay từ trục khuỷu về chiều quay và trị số của động cơ đến bánh  xe chủ động làm cho ôtô chuyển động.

*Phân loại:

– Theo số cầu chủ động:

+ Một cầu chủ động.

+ Nhiều cầu chủ động.

– Theo phương pháp điều khiển:

+ Điều khiển bằng tay.

+ Điều khiển bán tự động..

+ Điều khiển tự động..


Câu 3 trang 143 SGK Công nghệ 11

Trình bày sơ đồ cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực.

Trả lời:

Nguyên lí làm việc:

Khi động cơ I làm việc, nếu li hợp 2 đóng, momen quay sẽ được truyền từ động cơ 1 qua hộp sô 3, truyền lực các đăng 4, truyền lực chính và bộ vi sai 5 tới bánh xe chu động 6 làm xe chuyển động.


Câu 4 trang 143 SGK Công nghệ 11

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực.

Trả lời:

Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực

– Li hợp

– Hộp số

– Truyền lực các đăng

– Truyền lực chính

– Bộ vi sai