Giải Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong Công nghệ 11

6

Câu 1 trang 136 SGK Công nghệ 11

Nêu ứng dụng của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống.

Trả lời:

Động cơ đốt trong có vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn động lực cơ khí để sử dụng ở tất cảc các ngành và lĩnh vực sản xuất tạo ra của cải vật chất, phục vụ con người.


Câu 2 trang 136 SGK Công nghệ 11

Trình bày sơ đồ và nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong.

Trả lời:

Động cơ đốt trong làm nguồn độne lực cho máy công tác cần tuân thủ các nguyên tắc sau :

– Về tốc độ quay :

Trong trường hợp tốc độ quay của động cơ bằng tốc độ quay của máy công tác cần nối trực tiếp chủng thông qua khớp nối. Nếu tốc độ quay của chúng khác nhau phải nối động cơ với máy công tác thông qua hộp số, hoặc bộ truyền bằng đai, xích.

– Về công suất :

Chọn công suất của động cơ phải thoả mãn quan hệ sau :

NĐ(= (N^ỵ 4* Ntt).K

Trong đó :

Nđc – Công suất động cơ ; NCT – Cône suất máy công tác ;

Ntt – Tổn thất công suất của hệ thông truyền lực ;

K – Hệ sô dự trữ (K = 1,05 -5- 1,5).