Giải Bài 30: Hệ thống khởi động Công nghệ 11

14

Câu 1 trang 130 SGK Công nghệ 11

Trình bày nhiệm vụ của hệ thống khởi động.

Trả lời:

Nhiệm vụ:

+ Khi quay trục khuỷu động cơ đến vận tốc nhất định động cơ sẽ tự nổ được.

+ Khi động cơ đã hoạt động thì không cần HTKĐ nữa vì tốc độ của động cơ và hệ thống không bằng nhau.


Câu 2 trang 130 SGK Công nghệ 11

Nêu các phương pháp khởi động động cơ.

Trả lời:

Các phương pháp khởi động:

– Khởi động bằng tay.

– Khởi động bằng động cơ điện.

– Khởi động bằng động cơ xăng phụ.

– Khởi động bằng khí nén.


Câu 3 trang 130 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống khởi động bằng động cơ điện.

Trả lời:

Khi khởi động động cơ đốt trong, đóng khoá khới động, rơle của bộ phận điều khiển sẽ hút lõi thép 3 sang trái, qua cần gạt 5, khớp truyền động 6 được đấy sang phải đê vành răng của nó ăn khớp với vành răng của bánh đà 8. Đổng thời khi đó động cơ điện 1 cũng được đóng điện, momen quay của nó sẽ được truyền qua khớp 6 để làm quay bánh đà của động cơ đốt trong.

Khi động cơ đốt trong đã làm việc, tắt khoá khơi động để ngắt dòng điện vào cuộn dây rơle của bộ phận điều khiển và ngắt dòng điện vào động cơ 1, lò xo 2 dãn ra đưa các chi tiết của bộ phận điểu khiến và truyền động trở vể vị trí ban đầu.