Giải Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá Công nghệ 10

4

Câu 1 trang 30 SGK Công nghệ 10

Nêu nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu?

Trả lời:

– Hình thành ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng và miền núi

– Địa hình dốc thoải nên quá trình rửa trôi mạnh

– Tập quán canh tác lạc hậu dẫn đến đất thoái hóa mạnh

– Chặt phá rừng 


Câu 2 trang 30 SGK Công nghệ 10

Nêu những tính chất chính của đất xám bạc màu?

Trả lời:

– Tầng đất mặt mỏng

– Thành phần cơ giới nhẹ

– Thường khô hạn

– Chua đến rất chua

– Nghèo dinh dưỡng, nghèo mùn

– Vi sinh vật ít, hoạt động yếu.


Câu 3 trang 30 SGK Công nghệ 10

Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng những biện pháp nào? Nêu một số biện pháp thường dùng để cải tạo đất xám bạc màu mà em biết?

Trả lời:

Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng những biện pháp:

– Xây dựng bờ vùng bờ thửa tưới tiêu hợp lí có tác dụng: khắc phục hạn hán, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt đông.

– Cày sâu dần: có tác dụng tăng dần đô dày của tầng đất mạt

– Bón vôi: giảm đô chua

– Luân canh, chú ý cây họ đâu, cây phân xanh: tăng cường vi sinh vât cố định đạm, khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng.

– Bón phân hữu cơ và phân hóa học hợp lí: khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng, tăng lượng mùn, tạo môi trường thuân lợi cho vi sinh vât hoạt đông và phát triển


Câu 4 trang 30 SGK Công nghệ 10

Thế nào là xói mòn đất?

Trả lời:

Xói mòn đất là quá trình phá hủy lớp đất mặt và tầng đất dưới do tác động của nước mưa, nước tưới, tuyết tan, gió,..


Câu 5 trang 30 SGK Công nghệ 10

Nêu nguyên nhân gây xói mòn đất.

Trả lời:

– Mưa lớn phá vỡ kết cấu đất

– Địa hình dốc tạo ra dòng chảy rửa trôi

– Chặt phá rừng làm giảm độ che phủ -> tốc đô dòng chảy lớn nên tốc độ xói mòn đất càng lớn.


Câu 6 trang 30 SGK Công nghệ 10

Nêu những biện pháp chính nhằm hạn chế xói mòn và cải tạo đất.

Trả lời:

_ Biện pháp công trình

+ Làm ruộng bậc thang để  hạn chế dòng chảy rửa trôi

+ trồng cây ăn quả để nâng độ che phủ, hạn chế dòng chảy

 Biện pháp nông học:

+ Canh tác theo đường đồng mức để hạn chế dòng chảy

+ Bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng để tăng độ phì nhiêu, tạo môi trường cho vi sinh vật hoạt động và phát triển.

+ Bón vôi để giảm độ chua

+ Luân canh và xen canh gối vụ nhằm hạn chế sự bạc màu

+ Trồng cây thành băng để hạn chế dòng chảy rửa trôi

+ Nông lâm kết hợp giúp tăng độ che phủ, hạn chế sức phá của mưa, hạn chế dòng chảy.

+ Trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn để tăng độ che phủ thảm thực vật, hạn chế dòng chảy, hạn chế lũ lụt.