Giải Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp Công nghệ 10

8

Câu 1 trang 21 SGK Công nghệ 10

Nêu cơ sơ khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

Trả lời:

1. Tính toàn năng của tế bài

Tế bào chứa hệ gen quy định kiểu gen loài đoa, mang toàn bộ thông tin của loài. Có thể sinh sản vô tính khi nuôi cấy trong môi trường thích hợp để cây hoàn chỉnh

2. Sự phân hóa và phản phân hóa của tế bài

+ Sự phân hóa: là tiến trình quy định biến đổi tế bào phôi sinh thành tế bào chuyên hóa đặc biệt cho các mô, cơ quan khác nhau để đảm nhận các chức năng khác nhau.

+ Sự phản phân hóa tế bào: là quá trình chuyển tế bào chuyển hóa về một chức năng nào đó về trạng thái vô sinh ban đâu và phân chia mạnh mẽ.


Câu 2 trang 21 SGK Công nghệ 10

Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào.

Trả lời:

1. Chọn vật liệu nuôi cấy

2. Khử trùng

3. Tạo chồi trong môi trường nhân tạo

4. Tạo rễ

5. Cấy cây vào môi trường thích ứng

6. Trồng cây trong vườn ươm.