Giải Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá Công nghệ 10

16

Câu 1 trang 134 SGK Công nghệ 10

Hãy cho biết một số phương pháp bảo quản thịt.

Trả lời:

_ Phương pháp làm lạnh và lạnh đông

_ Phương pháp hun khói

_ Phương pháp đóng hộp

_ Phương pháp cổ truyền


Câu 2 trang 134 SGK Công nghệ 10

Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.

Trả lời:

– Bảo quản lạnh (180 – 220 ngày)

– Bảo quản bằng nước vôi

_ Tạo màng mỏng để bảo quản

_ Dùng khí NO2, N2 hoặc hỗn hợp hai khí trên để bảo quản

– Dùng muối để bảo quản


Câu 3 trang 134 SGK Công nghệ 10

Nêu một số phương pháp bảo quản cá và quy trình tóm tắt bảo quản cá bằng phương pháp lạnh.

Trả lời:

+ Các phương pháp

– Bảo quản lạnh

– Ướp muối

– Bảo quản bằng axit hữu cơ

– Bảo quản bằng chất chống oxi hóa

– Hun khói

– Đóng hộp

+ Quy trình bảo quản cá bằng phương pháp lạnh

Xử lí nguyên liệu -> ướp đá -> bảo quản -> sử dụng