Bài tập – Chủ đề 1 : Tứ giác – Hình thang – Bài tập 9 trang 104 Em học toán lớp 8 tập 1. Giải bài tập Cho tam giác ABC (AB Cho tam giác ABC (AB < AC). Trên tia AC lấy điểm N sao cho AN = AB, trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = AC. Chứng minh rằng tứ giác BMCN là hình thang. Ta có (AB = AN,,left( {gt} right) Rightarrow Delta ABN) cân tại A ( Rightarrow widehat {ABN} = widehat {ANB}) Do đó (widehat {ABN} = {{{{180}^0} – widehat A} over 2}) Tương tự (Delta AMC) cân tại A. Nên (widehat {AMC} = {{{{180}^0} – widehat A} over 2} Rightarrow widehat {ABN} = widehat {AMC}) Mà (widehat {ABN}) và (widehat {AMC}) là hai góc đồng vị. Do đó BN // MC. Vậy tứ giác BMCN là hình thang.

6
Bài tập – Chủ đề 1 : Tứ giác – Hình thang – Bài tập 9 trang 104 Em học toán lớp 8 tập 1. Giải bài tập Cho tam giác ABC (AB

Cho tam giác ABC (AB

Ta có \(AB = AN\,\,\left( {gt} \right) \Rightarrow \Delta ABN\) cân tại A \( \Rightarrow \widehat {ABN} = \widehat {ANB}\)

Do đó \(\widehat {ABN} = {{{{180}^0} – \widehat A} \over 2}\)

Tương tự \(\Delta AMC\) cân tại A.

Nên \(\widehat {AMC} = {{{{180}^0} – \widehat A} \over 2} \Rightarrow \widehat {ABN} = \widehat {AMC}\)

Mà \(\widehat {ABN}\) và \(\widehat {AMC}\) là hai góc đồng vị. Do đó BN // MC.

Vậy tứ giác BMCN là hình thang.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here