2. Đa giác đều – Thư giãn trang 150 Em học toán lớp 8 tập 1. Giải bài tập 1. Có bao nhiêu loại đa giác đều khác nhau trong bức hình bên ? Hãy gọi tên của chúng.

0

2. Đa giác đều – Thư giãn trang 150 Em học toán lớp 8 tập 1. Giải bài tập 1. Có bao nhiêu loại đa giác đều khác nhau trong bức hình bên ? Hãy gọi tên của chúng.

1. Có bao nhiêu loại đa giác đều khác nhau trong bức hình bên ? Hãy gọi tên của chúng.

 

2. Đuôi cá trong hình bên có phải là một đa giác lồi không ? Em hãy gọi tên đa giác đó.

1. Có 6 đa giác đều khác nhau trong bức hình.

Gọi tên của chúng: Tam giác đều, hình vuông, ngũ giác đều, lục giác đều, thất giác đều, bát giác đều,

2. Đuôi cá trong hình là đa giác lồi. Gọi tên đa giác đó: ngũ giác.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here