1. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều – Hoạt động 3 trang 117 Em học toán lớp 8 tập 2. Giải bài tập Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, vẽ mặt phẳng (A’B’C’D’) đi qua trung điểm của các cạnh bên. Theo em hai mặt phẳng (ABCD) và (A’B’C’D’) có song song với nhau hay không ?

0

1. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều – Hoạt động 3 trang 117 Em học toán lớp 8 tập 2. Giải bài tập Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, vẽ mặt phẳng (A’B’C’D’) đi qua trung điểm của các cạnh bên. Theo em hai mặt phẳng (ABCD) và (A’B’C’D’) có song song với nhau hay không ?

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, vẽ mặt phẳng (A’B’C’D’) đi qua trung điểm của các cạnh bên. Theo em hai mặt phẳng (ABCD) và (A’B’C’D’) có song song với nhau hay không ?

Hai mặt phẳng (ABCD) và (A’B’C’D’) song song với nhau

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here