Giải Thử tài bạn trang 70 – học Toán lớp 7 tập 2, Hãy thực hiện phép trừ hai đa thức sau:…

0

toan 7

2. Cộng trừ đa thức – Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 2. Giải bài tập Hãy thực hiện phép trừ hai đa thức sau:

Hãy thực hiện phép trừ hai đa thức sau:

\(A =  – 5y + 4x{y^2} – 6xy + 2\)  và \(Q = 6x{y^2} – 2xy + 2x – 5\)

Quảng cáo

A – B = (-5y + 4xy2 – 6xy + 2) – (6xy2 – 2xy + 2x -5)

= -5y + 4xy2 – 6xy + 2 – 6xy2 + 2xy – 2x +5 (Bỏ dấu ngoặc)

= -5y + (4xy2 – 6xy2) + (-6xy + 2xy) + (2 +5) -2x (Nhóm các cặp hạng tử đồng dạng)

= -5y – 2xy2 – 4xy + 7 – 2x

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here