Giải Thử tài bạn trang 13 – học Toán lớp 7 tập 2, Tìm tần số các giá trị trong dãy số liệu trong ví dụ và ghi vào bảng sau:…

2

toan 7

1. Thu thập số liệu thống kê – Tần số – Thử tài bạn trang 13 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 2. Giải bài tập Tìm tần số các giá trị trong dãy số liệu trong ví dụ và ghi vào bảng sau:

Tìm tần số các giá trị trong dãy số liệu trong ví dụ và ghi vào bảng sau:

Giá trị (x)

0

1

2

3

Tần số (n)

 

 

Quảng cáo

 

 

Giá trị (x)

0

1

2

3

Tần số (n)

4

3

2

1

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here