Giải Thử tài bạn 6 trang 113 – học Toán lớp 7 tập 1, 1. Vẽ đường thẳng xy cắt đường thẳng d1 và d2 tại M và N. Hãy kể tên các cặp…

2

toan 7

3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng – Thử tài bạn 6 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập 1. Vẽ đường thẳng xy cắt đường thẳng d1 và d2 tại M và N. Hãy kể tên các cặp góc ở vị trí so le trong, đồng vị, trong cùng phía.

1. Vẽ đường thẳng xy cắt đường thẳng d1 và d2 tại M và N. Hãy kể tên các cặp góc ở vị trí so le trong, đồng vị, trong cùng phía.

2. Nhìn hình 10 và điền vào chỗ trống:

a) \(\widehat {ABD}\) và \(\widehat {BDC}\) là hai góc……….

b) \(\widehat {AID}\) và \(\widehat {ACE}\) là hai góc……….

c) \(\widehat {ABC}\) và \(\widehat {BAB}\) là hai góc……….

 

1.

Quảng cáo

\(\widehat {{M_3}}\)  và \(\widehat {{N_1}}\)  là hai góc sole trong

\(\widehat {{M_4}}\)  và \(\widehat {{N_2}}\)  là hai góc sole trong

\(\widehat {{M_1}}và\widehat {{N_1}}\)  là hai góc đồng vị

\(\widehat {{M_2}}và\widehat {{N_2}}\)  là hai góc đồng vị.

\(\widehat {{M_3}}và\widehat {{N_3}}\)  là hai góc đồng vị.

\(\widehat {{M_4}}và\widehat {{N_4}}\)  là hai góc đồng vị.

\(\widehat {{M_4}}và\widehat {{N_1}}\)  là hai góc trong cùng phía.

\(\widehat {{M_3}}và\widehat {{N_2}}\)  là hai góc trong cùng phía.

2.

a) \(\widehat {ABD}\) và \(\widehat {BDC}\) là hai góc sole trong.

b) \(\widehat {AID}\) và \(\widehat {ACE}\) là hai góc đồng vị.

c) \(\widehat {ABC}\) và \(\widehat {BAB}\) là hai góc trong cùng phía.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here