Giải Thử tài bạn 1 trang 74 – học Toán lớp 7 tập 1, Bạn Quỳnh vừa học được phương pháp đọc sách mới, làm tăng gấp đôi số từ…

0

toan 7

1. Đại lượng tỉ lệ nghịch – Thử tài bạn 1 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1 . Giải bài tập Bạn Quỳnh vừa học được phương pháp đọc sách mới, làm tăng gấp đôi số từ đọc được trong một phút. Em có thể cho biết tỉ số giữa thời gian đọc xong cùng một quyển sách theo phương pháp

Bạn Quỳnh vừa học được phương pháp đọc sách mới, làm tăng gấp đôi số từ đọc được trong một phút. Em có thể cho biết tỉ số giữa thời gian đọc xong cùng một quyển sách theo phương pháp mới và cũ của Quỳnh được không ?

Quảng cáo

Theo phương pháp đọc sách mới làm tăng gấp đôi số từ đọc được trong một phút nên thời gian đọc xong quyển sách theo phương pháp mới bằng \({1 \over 2}\)  thời gian đọc quyển sách theo phương pháp cũ của Quỳnh.

Vậy tỉ số giữa thời gian đọc xong cùng một quyển sách theo phương pháp mới và cũ của Quỳnh là \({1 \over 2}.\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here