Giải Hoạt động 9 trang 89 – học Toán lớp 7 tập 2, Từ một điểm A nằm ngoài đường thẳng d, vẽ đường vuông góc AH và các đường…

0

toan 7

2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên – Giữa đường xiên và hình chiếu – Hoạt động 9 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 2. Giải bài tập Từ một điểm A nằm ngoài đường thẳng d, vẽ đường vuông góc AH và các đường xiên AB, AC tùy ý (hình 9). Hãy so sánh AH với AB, AH với AC rồi rút ra kết luận (có thể dùng định lí quan hệ góc và cạnh đối diện trong một tam giác hoặc định lí Py – ta – go)

Từ một điểm A nằm ngoài đường thẳng d, vẽ đường vuông góc AH và các đường xiên AB, AC tùy ý (hình 9). Hãy so sánh AH với AB, AH với AC rồi rút ra kết luận (có thể dùng định lí quan hệ góc và cạnh đối diện trong một tam giác hoặc định lí Py – ta – go)

Quảng cáo

∆ABH vuông tại H => \(\widehat {AHB}\) là góc lớn nhất trong ba góc

=> AB là cạnh lớn nhất trong ba cạnh

Vậy AB > AH.

∆ACH vuông tại H => \(\widehat {AHC}\) là góc lớn nhất trong ba góc

=> AC là cạnh lớn nhất trong ba cạnh

Vậy AC > AH.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here