Giải Hoạt động 5 trang 68 – học Toán lớp 7 tập 2, Một mảnh vườn bao gồm một hình chữ nhật có độ dài cạnh là a, b và một hình…

0

toan 7

2. Cộng trừ đa thức – Hoạt động 5 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 2. Giải bài tập Một mảnh vườn bao gồm một hình chữ nhật có độ dài cạnh là a, b và một hình vuông có độ dài cạnh là 4x. Bên trong mảnh vườn người ta đào một cái giếng hình trong có bán kính là x như hình bên.

Một mảnh vườn bao gồm một hình chữ nhật có độ dài cạnh là a, b và một hình vuông có độ dài cạnh là 4x. Bên trong mảnh vườn người ta đào một cái giếng hình trong có bán kính là x như hình bên.

Hãy điền vào chỗ trống:

Diện tích phần vườn hình chữ nhật:

S1 = ………………………………

Diện tích phần vườn hình vuông:

S2 = ………………………………

Diện tích miệng giếng:

S3 = ………………………………

Diện tích của mảnh vườn:

S1 + S2 = ………………………………

Quảng cáo

Diện tích phần mảnh vườn còn lại sau khi đào giếng:

S1 + S2 + S3 = ………………………………

Diện tích phần vườn hình chữ nhật:

S1 = ab

Diện tích phần vườn hình vuông:

S2 = (4x)(4x) = 16x2

Diện tích miệng giếng:

S3 = 3,14.x.x = 3,14x2

Diện tích của mảnh vườn:

S1 + S2 = ab + 16x2

Diện tích phần mảnh vườn còn lại sau khi đào giếng:

S1 + S2 + S3 = ab + 16x2 – 3,14x2 = ab + 12,86x2

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here