Giải Hoạt động 5 trang 138 – học Toán lớp 7 tập 1, Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính tổng…

2

toan 7

1. Tổng ba góc trong một tam giác – Hoạt động 5 trang 138 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính tổng

Quảng cáo

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính tổng \(\widehat B + \widehat C\)

\(\Delta ABC\)  có \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0}.\)  Mà \(\widehat A = {90^0}(\Delta ABC\)  vuông tại A)

Do đó \({90^0} + \widehat B + \widehat C = {180^0} \Rightarrow \widehat B + \widehat C = {180^0} – {90^0} = {90^0}\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here