Giải Hoạt động 3 trang 72 – học Toán lớp 7 tập 1, Lan muốn cắt một hình chữ nhật có diện tích 12 cm2. Gọi a (cm) và b(cm) là hai kích…

2

toan 7

1. Đại lượng tỉ lệ nghịch – Hoạt động 3 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1 . Giải bài tập Lan muốn cắt một hình chữ nhật có diện tích 12 cm2. Gọi a (cm) và b(cm) là hai kích thước của hình chữ nhật. Em hãy tính a theo b.

Lan muốn cắt một hình chữ nhật có diện tích 12 cm2. Gọi a (cm) và b(cm) là hai kích thước của hình chữ nhật. Em hãy tính a theo b.

Quảng cáo

 

\(a = {{12} \over b}\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here