Giải Hoạt động 17 trang 115 – học Toán lớp 7 tập 2, Vẽ hình tam giác, sau đó sử dụng phương pháp gấp hình để xác định các đường…

0

toan 7

5. Tính chất ba đường trung trực của tam giác – Hoạt động 17 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 2. Giải bài tập Vẽ hình tam giác, sau đó sử dụng phương pháp gấp hình để xác định các đường trung trục của ba cạnh tam giác (xem hình 50).

Vẽ hình tam giác, sau đó sử dụng phương pháp gấp hình để xác định các đường trung trục của ba cạnh tam giác (xem hình 50).

Quảng cáo

Em hãy quan sát và nhận xét xem ba đường trung trực đó có cùng đi qua một điểm hay không ?

 

Học sinh tự thực hành.

* Nhận xét: Ba đường trung trực của ba cạnh tam giác cùng đi qua một điểm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here