Giải Hoạt động 12 trang 93 – học Toán lớp 7 tập 2, Từ bất đẳng thức tam giác AB + BC > AC, ta suy ra:…

3

toan 7

3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác – Hoạt động 12 trang 93 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 2. Giải bài tập Từ bất đẳng thức tam giác AB + BC > AC, ta suy ra:

Từ bất đẳng thức tam giác AB + BC > AC, ta suy ra:

AB > AC – BC

Quảng cáo

BC > AC – AB

Hãy viết các bất đẳng thức tương tự còn lại từ các bất đẳng thức tam giác

AB + AC > BC và AC + BC > AB

Từ AB + AC > BC, ta suy ra AB > BC – AC, AC > BC – AB.

Từ AC + BC > AB, ta suy ra AC > AB – BC, BC > AB – AC.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here