Giải Hoạt động 1 trang 82 – học Toán lớp 7 tập 1, Nhiệt độ của bệnh nhân (theo giờ) được ghi trong bảng sau…

1

toan 7

1. Hàm số – Hoạt động 1 trang 82 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Nhiệt độ của bệnh nhân (theo giờ) được ghi trong bảng sau :

Nhiệt độ của bệnh nhân (theo giờ) được ghi trong bảng sau :

Quảng cáo

 

Em hãy cho biết lúc 8 giờ sáng nhiệt độ bệnh nhân là bao nhiêu ?

Lúc 8 giờ sáng nhiệt độ bệnh nhân là 390C.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here