Giải Hoạt động 1 trang 44 – học Toán lớp 7 tập 1, Hãy viết các số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn…

0

toan 7

1.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Hãy viết các số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Ta có \({1 \over 9} = 0,111… = 0,(1)\)

Quảng cáo

Hãy viết các số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn: \({1 \over {99}};\,\,{1 \over {999}}\)

\(\eqalign{  & {1 \over {99}} = 0,0101… = 0,(01)  \cr  & {1 \over {999}} = 0,001001… = 0,(001) \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here